dragon cloud rider people people

Bli smartare Beställare i digitala projekt

Bli smartare beställare av digitalprojekt

4 VECKORS KURS PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER PÅ DISTANS rider

Beställare i digitalprojekt möter stora utmaningar varje dag. Med Whiteports modell kan du att radikalt stärka din position och känna dig mer trygg i din roll som kund. Du kommer att kunna ge mer kreativ frihet till ditt team och samtidigt hålla strikt kostnadskontroll!

Boka din plats nu
calendar

Bana väg för innovation

Bli en expert på att sätta upp och bibehålla effektiva processer i dina digitala projekt för att möta och överskrida dina projektmål

team

Skapa engagerade team

Skapa dedikerade team som prioriterar ditt projekt, oavsett om du har interna resurser eller förlitar dig på konsulter

pro

Håll budget till varje pris

Bemästra konsten att arbeta med effektivt med estimal och få ditt team att dela risken för att alltid hålla budgetramarna

Ta dina digitala projekt till nästa nivå

Alla interaktiva projekt behöver ha en beställare som kan bygga broar mellan verksamheten och projektteamet. Att axla rollen som beställare har visat sig vara extremt utmanande och kräver visionärt tänkande, medvetenhet, förmåga att förhandla samt förmågan att fokusera interna och externa resurser för att få ut maximal affärsvärde av varje process. Trots att driva högriskprojekt som digitalprojekt är så krävande tas rollen oftast för given och får bara uppmärksamhet när något går fel. Ett än så litet misstag i början av ett design- eller utvecklingsprojekt tenderar att växa i hemlighet för att sedan återuppstå senare i projektet som en katastrof av episka proportioner.

Som du kanske märkt är konsten att egera som beställare i digitalprojekt i stort sett väglöst land och bristen på väl grundad metodik för att agera som kund är ett mysterium för oss i Whiteport. Det finns gott om metoder för design och teknikutveckling men kunderna lever i lite av ett metodvacum. I arbetet med Whiteports utvecklingsmetodik har vi sett till att skapa en mer jämlik situation där samtliga perspektiv i ett digitalprojekt är omhändertagna. Vårt mål är att coacha dig till svart bälte i att handla upp design och IT-tjänster och att ditt personliga bidrag är en av nycklarna till framgång hela vägen fram till release av projektet. I ett digitalprojekt behöver strateger, designers och teknikfolk samarbeta effektivt för att ljuv musik ska uppstå. Målet är så klart att skapa sajter, appar och e-shoppar som fungerar prickfritt, som användarna älskar och som ger tillbaka rejält med affärsvärde till verksamheten. Kundrepresentanten är verkligen dirigenten här och är oumbärlig i att skapa en produktiv projektmiljö och öppna tydliga vägar för kommunikation. Inte bara mellan de olika kompetenserna i teamet, men också i gränssnittet med berörda avdelningar och företagsledningen i den egna organisationen. Som beställare har du initialt mycket att säga till om när det gäller om hur projektet sätts upp. I kursen kommer vi att utforska hur vi som beställare kan använda vår auktoritet på det mest effektiva sättet genom hur vi utformar våra underlag och presenterar den initiala kravbilden. När projektet snurrar igång behöver kreatörer och tekniker ta över mycket av initiatiet i projektet och du som kund riskerar att tappa kontrollen. Det visar sig att du som beställare, blir mer och mer beroende av teamen med dess experter allteftersom projektet fortskrider. För att bibehålla kontrollen över processen innehåller Whiteports metod kraftfulla verktyg för att hålla kommunikationsvägarna öppna och utan ansträngning åstadkomma effektiv kontinuerlig återkoppling och monitorering av resursåtgången. Genom att lära dig Whiteports metod får du tillgång till ett väl utvecklat ramverk för att evaluera varje leverans redan tidigt i projektet och förmågan att lägga märke till tidiga tecken innan problem uppstår. Allt detta är möjligt att göra med populära och vedertagna gratisverktyg.

Metoder & mallar

Första steget i utbildningen är att plocka isär ett digitalprojekt i sina beståndsdelar och ge en djupgående insikt i vad som driver varje kompetens i sitt arbete. Det är av största vikt att du, som beställare, vet du du ska spela dina kort och skapa en entusiastisk och produktiv projektmiljö. Vi kommer sen att djupdyka i Whiteportmodellens olika verktyg och mallar. Vi går igenom hur du ska driva den strategiska beslutsprocessen genom att utforska de mest effektiva vägarna att nå projektmålen. Du kommer att lära dig hur du kan dra nytta av kunskapen hos kreatörer och tekniker för att bygga starka koncept och lösningar. Du kommer också att du djup insikt i Whiteports unika ramverk för att planering och hålla kostnadskontroll i projektet. Ditt arbetet kommer att lägga grunden för väl underbyggda beslut hos din företagsledning. Vidare kommer kursen att omfatta hur du sätter en kravbild för produktionsprocessen och får kreatörer och tekniker att arbeta fokuserat för att uppnå målen. Som deltagare på kursen kommer du att vara utrustad med en komplett uppsättning mallar och kalkylblad som är nödvändiga för att lyckas som klient i interaktiva processer. Allt material är noggrant testat och perfekt i verkliga projekt av erfarna ditigal designers och utvecklare. Slutligen kommer du att lära dig hur du ska sätta upp en effektiv produktionsprocess och metoder för att löpande evaluera kvaliteten i leveranserna allteftersom de kommer. Efter kursen kommer du att ha ett nyvunnen trygghet i att upphandla digitala projekt och hantera de problem som skulle kunna uppstå under processen.

Läs mer
marten

Om din lärare

marten

Din lärare är Mårten Angner, UX-designer och innovatör, med många års erfarenhet av att driva högrisk digitala produkter som klient. Mårten började som digital designer 1997 och blev UX-designer 1999. Sedan dess har Mårten varit konsult inom olika typer av digitala projekt såväl som kund samtidigt som han utvecklat flera digitala tjänster från grunden. Tillsammans med detta har Mårten tänkt mer än 2200 personer hur man skissar koncept för hand. I varje session kommer du förutom att träffa Whiteportteamet också kommer att möta en erfaren gäst, som deltar i diskussionerna och delar med sig sin erfarenhet av beställarrollen.

marten

Delta på plats eller på distans

marten

Kursen kommer att hållas i chrmiga lokaler med modern teknik i centrala Stockholm. Det finns ett begränsat antal platser att delta live. För våra deltagare som kopplar upp från en extern plats kommer vi att ha et hjälpsamt team på plats för att stå til tjänst med tekniska frågor och vidarebefordra alla frågor som kommer upp under kursen. Hela sessionen spelas också in så att du kan ta del av materialet i framtiden.

För frågor kontakta oss: marten@angner.se, 0707770580

Kursen är uppdelad i fyra kvällssessioner på 2,5 timmar vardera. Kurser hålls på tisdagar från 19:00 till 21:30 och kan delta i Stockholm eller på distans förutsatt att du har en stabil internetuppkoppling.

calendar
Session 1 Förbered projektet

Vi kommer att titta närmare på hur digitala projekt fungerar och hur man skapar optimala förutsättningar för ett framgångsrikt projekt.

calendar
Session 2 Strategi, koncept och kostnadskontroll

Under den här sessionen kommer vi att gå igenom de viktigaste aspekterna av en sund digital strategi och hur du får rätt resurser för ditt projekt och bygger ditt team.

calendar
Session 3 Att driva projektet effektivt

Under den tredje sessionen kommer vi att undersöka några av de mest effektiva metoderna för att driva projektet framåt och utvärdera resultatet tidigt.

calendar
Session 4 Releasa och underhålla din lösning

Under den sista sessionen kommer vi att gå igenom detaljer och tips för att åstadkomma en framgångsrik release av programvara och dess underhåll över tid.

Ta dina digitala projekt till nästa nivå

Alla interaktiva projekt behöver ha en beställare som kan bygga broar mellan verksamheten och projektteamet. Att axla rollen som beställare har visat sig vara extremt utmanande och kräver visionärt tänkande, medvetenhet, förmåga att förhandla samt förmågan att fokusera interna och externa resurser för att få ut maximal affärsvärde av varje process. Trots att driva högriskprojekt som digitalprojekt är så krävande tas rollen oftast för given och får bara uppmärksamhet när något går fel. Ett än så litet misstag i början av ett design- eller utvecklingsprojekt tenderar att växa i hemlighet för att sedan återuppstå senare i projektet som en katastrof av episka proportioner.

Som du kanske märkt är konsten att egera som beställare i digitalprojekt i stort sett väglöst land och bristen på väl grundad metodik för att agera som kund är ett mysterium för oss i Whiteport. Det finns gott om metoder för design och teknikutveckling men kunderna lever i lite av ett metodvacum. I arbetet med Whiteports utvecklingsmetodik har vi sett till att skapa en mer jämlik situation där samtliga perspektiv i ett digitalprojekt är omhändertagna. Vårt mål är att coacha dig till svart bälte i att handla upp design och IT-tjänster och att ditt personliga bidrag är en av nycklarna till framgång hela vägen fram till release av projektet. I ett digitalprojekt behöver strateger, designers och teknikfolk samarbeta effektivt för att ljuv musik ska uppstå. Målet är så klart att skapa sajter, appar och e-shoppar som fungerar prickfritt, som användarna älskar och som ger tillbaka rejält med affärsvärde till verksamheten. Kundrepresentanten är verkligen dirigenten här och är oumbärlig i att skapa en produktiv projektmiljö och öppna tydliga vägar för kommunikation. Inte bara mellan de olika kompetenserna i teamet, men också i gränssnittet med berörda avdelningar och företagsledningen i den egna organisationen. Som beställare har du initialt mycket att säga till om när det gäller om hur projektet sätts upp. I kursen kommer vi att utforska hur vi som beställare kan använda vår auktoritet på det mest effektiva sättet genom hur vi utformar våra underlag och presenterar den initiala kravbilden. När projektet snurrar igång behöver kreatörer och tekniker ta över mycket av initiatiet i projektet och du som kund riskerar att tappa kontrollen. Det visar sig att du som beställare, blir mer och mer beroende av teamen med dess experter allteftersom projektet fortskrider. För att bibehålla kontrollen över processen innehåller Whiteports metod kraftfulla verktyg för att hålla kommunikationsvägarna öppna och utan ansträngning åstadkomma effektiv kontinuerlig återkoppling och monitorering av resursåtgången. Genom att lära dig Whiteports metod får du tillgång till ett väl utvecklat ramverk för att evaluera varje leverans redan tidigt i projektet och förmågan att lägga märke till tidiga tecken innan problem uppstår. Allt detta är möjligt att göra med populära och vedertagna gratisverktyg.

Metoder & mallar

Första steget i utbildningen är att plocka isär ett digitalprojekt i sina beståndsdelar och ge en djupgående insikt i vad som driver varje kompetens i sitt arbete. Det är av största vikt att du, som beställare, vet du du ska spela dina kort och skapa en entusiastisk och produktiv projektmiljö. Vi kommer sen att djupdyka i Whiteportmodellens olika verktyg och mallar. Vi går igenom hur du ska driva den strategiska beslutsprocessen genom att utforska de mest effektiva vägarna att nå projektmålen. Du kommer att lära dig hur du kan dra nytta av kunskapen hos kreatörer och tekniker för att bygga starka koncept och lösningar. Du kommer också att du djup insikt i Whiteports unika ramverk för att planering och hålla kostnadskontroll i projektet. Ditt arbetet kommer att lägga grunden för väl underbyggda beslut hos din företagsledning. Vidare kommer kursen att omfatta hur du sätter en kravbild för produktionsprocessen och får kreatörer och tekniker att arbeta fokuserat för att uppnå målen. Som deltagare på kursen kommer du att vara utrustad med en komplett uppsättning mallar och kalkylblad som är nödvändiga för att lyckas som klient i interaktiva processer. Allt material är noggrant testat och perfekt i verkliga projekt av erfarna ditigal designers och utvecklare. Slutligen kommer du att lära dig hur du ska sätta upp en effektiv produktionsprocess och metoder för att löpande evaluera kvaliteten i leveranserna allteftersom de kommer. Efter kursen kommer du att ha ett nyvunnen trygghet i att upphandla digitala projekt och hantera de problem som skulle kunna uppstå under processen.

marten

Om din lärare

Din lärare är Mårten Angner, UX-designer och innovatör, med många års erfarenhet av att driva högrisk digitala produkter som klient. Mårten började som digital designer 1997 och blev UX-designer 1999. Sedan dess har Mårten varit konsult inom olika typer av digitala projekt såväl som kund samtidigt som han utvecklat flera digitala tjänster från grunden. Tillsammans med detta har Mårten tänkt mer än 2200 personer hur man skissar koncept för hand. I varje session kommer du förutom att träffa Whiteportteamet också kommer att möta en erfaren gäst, som deltar i diskussionerna och delar med sig sin erfarenhet av beställarrollen.

marten

Delta på plats eller på distans

Kursen kommer att hållas i chrmiga lokaler med modern teknik i centrala Stockholm. Det finns ett begränsat antal platser att delta live. För våra deltagare som kopplar upp från en extern plats kommer vi att ha et hjälpsamt team på plats för att stå til tjänst med tekniska frågor och vidarebefordra alla frågor som kommer upp under kursen. Hela sessionen spelas också in så att du kan ta del av materialet i framtiden.

För frågor kontakta oss: marten@angner.se, 0707770580

Program

Kursen är uppdelad i fyra kvällssessioner på 2,5 timmar vardera. Kurser hålls på tisdagar från 19:00 till 21:30 och kan delta i Stockholm eller på distans förutsatt att du har en stabil internetuppkoppling.

 • calendar
  Session 1 Förbered projektet

  Vi kommer att titta närmare på hur digitala projekt fungerar och hur man skapar optimala förutsättningar för ett framgångsrikt projekt.

 • calendar
  Session 2 Strategi, koncept och kostnadskontroll

  Under den här sessionen kommer vi att gå igenom de viktigaste aspekterna av en sund digital strategi och hur du får rätt resurser för ditt projekt och bygger ditt team.

 • calendar
  Session 3 Att driva projektet effektivt

  Under den tredje sessionen kommer vi att undersöka några av de mest effektiva metoderna för att driva projektet framåt och utvärdera resultatet tidigt.

 • calendar
  Session 4 Releasa och underhålla din lösning

  Under den sista sessionen kommer vi att gå igenom detaljer och tips för att åstadkomma en framgångsrik release av programvara och dess underhåll över tid.

Boka din plats nu!

check
Välj tid och plats

Du kan delta på det sätt som passar dig bäst. Var närvarande på plats, anslut på distans eller se inspelningen vad som bäst passar dig

check
Få ett stödjande nätverk

Under kursen kommer du att kunna diskutera kursens ämen och dela dina lagliga utmaningar med de andra kursdeltagarna.

check
Bli certifierad

Efter kursen kommer vi att hålla kontakten och efter avslutat ditt första projekt får du ett certifikat som bevisar dina färdigheter

Om teamet

Om oss

Whiteport hittades 2003 av Mårten Angner och har framgångsrikt betjänat kunder med webbplatser, appar och e-handelsapplikationer sedan dess. Whiteport är också en innovativ byrå som utforskar gränserna för det möjliga genom våra egna digitala projekt.

Vi fokuserar på innovativa lösningar, smidiga gränssnitt, snygg och minimalistisk design och arbetar enligt vår egen unika utvecklingsstrategi.

För oss i Whiteport är det att arbeta utan de säkra gränserna för vår metod helt utan tänkbart och vi vill nu dela det med världen. Antingen anställa oss för ditt projekt så kommer vi att erbjuda våra tjänster som strateger, designers, affärsanalytiker och utvecklare eller lära din organisation att bli effektivare genom att använda våra metoder.

Kontakta oss för frågor

Whiteports verksamhet är för närvarande vilande. Normalt tar vi internationella projekt och strategiska designutmaningar.

Kontakter
Klubbacken 49 129 39 Hägersten hello@whiteport.com
photo
Mårten Angner

VD, chef för UX Designteam

marten@angner.se +46707770579
photo
Yuliia Novyk

Lead Business Analyst

yuliia@whiteport.com